Der findes postscript versioner af dette dokument og af tilmeldlingsblanketen.

2. Annoncering

32. EUROPÆISKE EKSPERTGRUPPE
i
MATEMATIK for INDUSTRIEN

Danmarks Tekniske Universitet
31. august - 4. september 1998


Hvad er en ekspertgruppe?

En ekspertgruppe er et forum hvor matematikere arbejder med problemstillinger fra industrien. Denne aktivitet har foregået årligt i Storbritannien siden 1963, hvor Prof. Alan Tayler startede Oxford Study Groups with Industry. Koordineringen af de europæiske ekspertgrupper er nu overtaget af European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) og navnet er nu European Study Groups with Industri (ESGI). Ved et møde i ECMI's council blev det besluttet at arrangere europæiske ekspertgrupper uden for Storbritannien, og at den første af disse skal være i Danmark.

Formatet for en ekspertgruppe (study group) er et møde (mandag - fredag), hvor et antal virksomheder på mødets første dag hver præsenterer en opgave, som virksomheden mener er af matematisk natur. For hver opgave bliver der dannet en gruppe af matematikere, som, sammen med virksomhedens repræsentant, arbejder intensivt med problemet til og med torsdag. Fredagen anvendes til præsentation af gruppernes arbejde og til en fælles diskussion af opgaverne.

Senest to måneder efter mødet udarbejdes en endelig rapport om ekspertgruppernes resultater, som bliver fordelt til alle mødedeltagerne.

Grunden til ekspertgruppernes succes er simpel. De industrielle deltagere får, for et beskedent beløb, en højt kvalificeret ``matematik-tænketank'' til at fokusere på netop deres specielle problem, hvilket ofte, udover en hel eller delvis løsning, giver anledning til at virksomheden får nye ideer og gode kontakter til internationale forskere. De akademiske deltagere får en indsprøjtning af ideer og problemstillinger fra den virkelige verden, hvilket giver ny inspiration i både undervisning og forskning.

Succeskriteriet for en ekspertgruppe er, at de deltagende virksomheder opfatter deres deltagelse som nyttig for virksomheden, og at de er kommet et væsentligt stykke længere med løsningen af deres problem. For mødet på DTU har vi yderligere det mål, at der etableres stærkere og tættere kontakter mellem dansk industri og dansk matematik.


Deltagergebyr og indkvartering

Gebyr:
Firma med en opgave til diskussion kr.10 0001
Enkel industriel deltager kr.1 500
Enkel akademisk deltager kr.1 500
Indkvartering under mødet (pr. person):
Delt dobbelt værelse i Ph.d.-gæstebolig2 kr.250
Enkelt værelse i Ph.d.-gæstebolig kr.350
Delt dobbelt værelse på hotel2 kr.1 500
Enkelt værelse på hotel kr.3 000

1Prisen inkluderer gebyr for en deltager.
2Der er et begrænset antal værelser til rådighed, så det vil være en stor hjælp hvis nogen af deltagerne er villige til at dele et dobbelt værelse.

Morgenmad kan købes i DTU's kantine for ca. 20 kr.
Frokost kan købes i DTU's kantine for ca. 30 kr.
Daily dinner er inkluderet i gebyret.


Tid og sted

ESGI 32 afholdes på DTU i dagene 31. august til 4. september, med Institut for Matematik og Institut for Matematisk Modellering. som værter. Organisationskomiteen består af DTU's faciliteter inklusiv DTV (Danmarks Tekniske Videncenter), adgang til kraftige computere, avanceret programmel, samt højhastighedsadgang til internettet er til rådighed for ekspertgruppens medlemmer.

Fristen for indsendelse af tilmeldlingsblanketen er 20. juli 1998.
Mødet starter mandag den 31. august kl. 1000 og slutter fredag den 4. september 1300
Registrering finder sted søndag eftermiddag og mandag morgen 900-1000.
Industriopgaverne vil blive offentliggjort den 1. august 1998 på WWW-adressen http://www.mat.dtu.dk/ESGI32.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
ESGI 32
Institut for Matematik
DTU, Bygning 303
2800 Lyngby

Email: ESGI32@mat.dtu.dk
Fax: 4588 1399
WWW: http://www.mat.dtu.dk/ESGI32