Home
Programme
Registration
Route Description


De Bourdon klok en de scheve toren van de oude kerk te Delft

In Delft staat de imposante oude kerk aan de oude Delft.
Het valt een ieder die Delft en de oude kerk bezoekt direct op, dat de kerk behoorlijk scheef staat. Hij staat 1.20 meter naar het westen en 1 meter naar het noorden uit het lood.

In de romp van de kerk, aan de Oude-Kerkstraatzijde zit een behoorlijke scheur, die recentelijk opgeknapt is. Om de toren te behoeden voor verder verzakken of voor het toenemen van de scheuren in de toren worden de enorme klok, de Bourdon genaamd, niet meer regelmatig geluid. Uitzondering wordt slechts gemaakt voor de begravenis van leden van het koninklijk huis. Een klok is dan ook 8750 kilo zwaar; het luiden brengt een dynamische belasting met zich mee.

Bij dit probleem voor de werkgroep "Wiskunde met de Industrie" wordt gepoogd de invloed van het luiden van
een zware klok op een scheefstaande toren door te rekenen.

Is de invloed van het luiden te bepalen met wiskundige methoden ? Is er een resonantie ?
Het modelleren met een schuin staande elastische balk waar een slinger met een flinke massa aan hangt is wiskundig interessanter dan je misschien zou denken wegens mogelijkheid van chaotisch gedrag, maar is dit niet erg simpel? Moet er niet wat demping in? Hoe modelleert men baksteen constructies?

Om dergelijk rekenwerk door te voeren moeten gegevens verzameld worden betrekking hebbende op de oude kerk  (hoogte, breedte van de toren, mate van scheefstand, gewicht van de klokken, stand van de klokken, etc.). Het is bijvoorbeeld bekend, aan de hand van bouwtekeningen van de gemeente Delft, dat het gewicht van de toren  al tijdens de bouw asymmetrisch verdeeld is. De achterkant (aannemend dat de toren naar voren helt) is zwaarder gemaakt dan de voorkant, er zijn daar meer stenen en beton gebruikt. Verder hangt de zwaarste klok ook aan de achterkant.

Info over de oude kerk te Delft:

http://www.monument.delft.nl/sobowon/dmd/data/oude_kerk/toer.htm
http://www.oudekerk-delft.nl/

Specifieke informatie over de scheuren in de kerk:

http://www.parool.nl/1034140558958.html
http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/28/8/restaura.html
http://www.delta.tudelft.nl/delta/jaargangen/27/2/cursief.html
http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/32/18/desgevr.html
http://www.hhit.hsholland.nl/delft/delftmeta/pg183.htm

De scheve oude kerk te Delft

Scheve toren van dichtbij

(gerepareerde) Scheuren op de wand van de oude kerk

Tekening 1

Tekening 2