Home
Programme
Registration
Route Description


Het rotor spinproces om vezels te produceren


Bij Teijin Twaron in Arnhem worden nieuwe technieken om vezels te produceren ontwikkeld.

Een van de interessante nieuwere technieken is het zogeheten ``Rotor spinproces''. Het proces is reeds in bedrijf. Bij Teijin Twaron staat een pilot machine, waar men diverse varianten op proces en geometrie kan onderzoeken.

In principe lijkt het proces veel op het suikerspinnen wat op bijvoorbeeld kermisatracties te zien is. Echter nu hebben we te maken met een met polymeer gevulde schijf waar het polymeer deels door de centripetale kracht deels door de pompdruk door de gaatjes in de zijkanten van de schijf naar buiten gedrukt wordt. Het materiaal wordt door het naar buiten slingeren op de buitenwand afgelegd als dunne filamenten en met water afgevoerd loodrecht op het vlak van de tekening. Het doel is om een reeds bestaand model van dit proces op basis van impuls- en  massabehoudvergelijkingen te verifieren en waar mogelijk te verbeteren.

Er bestaat reeds een eerste orde benadering van de baan die het filament aflegt in de ruimte tussen de schijf en de buiten wand.  Ook de beschrijving van de baan die het filament maakt maar nu rekening  houdend met afkoeling, en luchtwrijving is opgesteld. Echter, het model is verder te verbeteren om bepaalde toestanden in het rotor spinproces numeriek beter te benaderen.

De doelstelling van de modellering luidt:

1) Omstandigheden (proces en geometrie) bepalen waarin een kontinue filament gesponnen kan worden.  Filamentbreuk, waarbij beneden een bepaalde kritische breuklengte  veel problemen op kunnen treden in de verwerking van het materiaal moeten vermeden worden.

2) Omstandigheden (proces en geometrie) bepalen waarin een gedefineerde breuklengte ontstaat zodat in principe vezel gesponnen kan worden.

3) Effekt temperatuur, snelheid etc in de huidige omstandigheden om tot een robuust proces te komen.